| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tampere

Page history last edited by Helja Kirber 4 years, 10 months ago

Eesti keele õpe Soomes

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oman-aidinkielen-tukeminen 

https://areena.yle.fi/1-50274444 

S2 - https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya?keyword=s2&sector%5BPerusopetus%5D=Perusopetus&page=0

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/maahanmuuttajataustaiset-oppijat-perusopetukseen-valmistavassa-opetuksessa

 

Üleilmakooli e-kursus 16-26aastastele

http://yleilmakool.ee/eesti-keele-kursus-16-26aastastele-noortele/

Näide - https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16662 

 

Eesti keele B2-taseme eksam

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

veebruari lõpp - märtsi algus ka Helsingis, jälgi infot https://www.tuglas.fi/tapahtumat

 

Sisseastumine

Tartu Ülikool

1) https://www.ut.ee/et/sisseastumine

2) https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/dokumendid/valismaa - eesti keele oskuse tõendamine

 

Tallinna Ülikool

1) https://www.tlu.ee/sisseastujale

2) https://www.tlu.ee/vastuvotutingimused-ja-kord#koige-tahtsam-info-vastuvotu-kohta

Pärast vastuvõttu ülikooli eesti õppekeelega õppekavale sooritavad kõik, kelle õppekeel varasemal lõpetatud õppetasemel või -astmel ei olnud eesti keel, eesti keele tasemetesti, mis kontrollib nende keeleoskuse vastavust ülikooliõpingute vajadustele. Humanitaarteaduste instituut suunab tasemetesti negatiivselt sooritanud üliõpilased eesti keele kursustele, mille sisu ja maht sõltub üliõpilase keeleoskuse tasemest ning loob eeldused tasemetesti positiivseks sooritamiseks hiljemalt esimese õppeaasta lõpus.

 

Tallinna tehnikaülikool

1) https://www.ttu.ee/sisseastujale/?id=23265

2) https://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/vastuvott-valismaa-koolide-lopetanutele/

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.