| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kohta märkivad pre- ja postpositsioonid

Page history last edited by Helja Kirber 6 years, 4 months ago

Kohta väljendavad kaassõnad (sijainnin ilmaiseminen)

 

  1. omastavat käänet nõudvad tagasõnad (genetiivirektioiset postpositiot):

 

KUHU?

KUS?

KUST?

Maja SISSE (sisään)

Maja SEES (sisällä)

Maja SEES on kõik vaikne.

Maja SEEST (sisältä)

Laua ALLA (alle)

Laua ALL (alla)

Pakid on seal laua ALL.

Laua ALT (alta)

Laua KOHALE (kohdalle, yläpuolelle)

Laua KOHAL (kohdalla, yläpuolella)

Helikopter lendas LINNA kohal.

Laua KOHALT (kohdalta, yläpuolelta)

Poe ETTE (eteen)

Läksime poe ETTE.

Poe EES (edessä)

Poe EEST (edestä)

… TAHA (taakse)

Ma jäin ukse TAHA ootama.

TAGA (takana)

TAGANT (takaa)

PEALE (päälle)

PEAL (päällä)

PEALT (päältä)

Võta raamat riiuli PEALT.

KESKELE (keskelle)

Linna KESKELE ehitati suur maja.

KESKEL (keskellä)

! Sõprade KESKEL tunnnen ennast hästi.

KESKELT (keskeltä)

HULKA (joukkoon)

HULGAS (joukossa)

See laul on noorte HULGAS (=SEAS) väga popp.

HULGAST (joukosta)

SEKKA (sekaan)

SEAS (seassa)

SEAST (seasta)

KÕRVALE (viereen)

Tule istu minu KÕRVALE!

KÕRVAL (vieressä)

KÕRVALT (vierestä)

JUURDE (luo)

JUURES (luona)

JUUREST (luota)

Tulime vanaema JUUREST.

POOLE (päin, puoleen)

Ta ei vaadanud minu POOLE.

POOL (puolella, luona)

Lääne POOL on suur tee.

Olen praegu sõbra POOL.

POOLT (puolesta)

Mis partei POOLT sa hääletasid?

KÜLGE (oheen)

Panime aia KÜLGE reklaami.

KÜLJES (kiinni, ohessa)

Laps ripub ema KÜLJES.

KÜLJEST (irti)

KÄTTE (käteen, haltuun)

Anna raamat minu KÄTTE!

KÄES (kädessä, hallussa)

Minu KÄES seda paberit pole.

KÄEST (kädestä, käsistä, hallusta)

Kelle KÄEST sa seda kuulsid?

LÄHEDALE (lähelle)

LÄHEDAL (lähellä)

Nad elavad Tallinna LÄHEDAL (=LIGIDAL).

LÄHEDALT (läheltä)

JÄRELE

Igatsen sinu JÄRELE.

JÄREL

Auto sõitis bussi JÄREL.

JÄRELT

Pean alati sinu JÄRELT koristama.

VAHELE (väliin)

VAHEL (välissä)

Ema seisis laudade VAHEL.

VAHELT (välistä)

ÄÄRDE (ääreen)

ÄÄRES (ääressä)

ÄÄREST (äärestä)

Tulime mere ÄÄREST puhkamast.

 

 

VASTAS (vastapäätä)

Kaupluse VASTAS on turg.

VASTAST (vastapäätä)

Poe VASTAST leiti prillid.

ÜMBER (ympärille)

Pane toolid laua ÜMBER!

ÜMBER (ympärillä)

Toolid on laua ÜMBER.

ÜMBERT (ympäriltä)

OTSA

Poiss ronis puu OTSA.

OTSAS

Orav on männi OTSAS.

OTSAST

Tule kohe puu OTSAST alla!

Ainult üks sõnavorm:

KAUDU (kautta) – Sõidame Tartu KAUDU.

 

  1. Omastavat käänet nõudvad eessõnad (genetiivirektioiset prepositiot) LÄBI (läpi), ÜLE (yli) ja ÜMBER (ympäri, takana)

Sõidame LÄBI küla, ÜMBER kiriku ja siis ÜLE mäe.

Kiosk on siinsamas ÜMBER nurga.

 

  1. Osastavat käänet nõudvad eessõnad (partitiivirektioiset prepositiot) KESET=KESK (keskellä), MÖÖDA=PIKI (pitkin), VASTU (vasten).

Ta jäi seisma KESET tuba.

Ta jalutas MÖÖDA tänavat.

Auto sõitis VASTU puud.

 

  1. Rajavat käänet nõudev eessõna (terminatiivia vaativa prepositio) KUNI (asti, saakka)

Minge KUNI selle majani.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.