| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Üleilmakool

Page history last edited by Helja Kirber 7 years, 6 months ago

 

    Kuidas õpitakse Üleilmakoolis?

 

     Helja Kirber

    

     - eesti keele ja kirjanduse õpetaja

     - Eestikeelse Hariduse Seltsi juht

     - Üleilmakooli juht

     - helja@eestikeelsehariduseselts.fi, helja6@gmail.com 

 

Mis on Üleilmakool?

 

Õpilased räägivad Üleilmakoolist 

Eestikeelse Hariduse Selts

Etäkoulu Kulkuri

Üleilmakool

 

Kes õpivad Üleilmakooli e-kursustel?

 

Kuidas õppetöö toimub?

 

Mured ja rõõmud

 

Miks on Üleilmakooli vaja?

 

Tagasiside

Ma arvan, et materjal on üldjoontes sobiv. ... on teinud ka ise kontrollitavaid harjutusi - need on lihtsad ja meeldivad talle ka. ... on siiani õppinud ainult suulist eesti keelt. Juba esimeste kirjalike harjutuste järel hakkas juba ka kirjutamine tal natuke paremini minema.

Ema Soomest

 

Me ise jääks õpetamisega küll hätta, samas peame väga oluliseks, et laps ikka emakeeles oskaks lugeda ja kirjutada.

Ema ja isa Saksamaalt

 

... meeldis ülesandeid teha. kuigi muidugi oli ka abistada vaja. Mulle meeldis, et ta suhtus sellel kursusel osalemisse nagu "oma asja". Talle meeldis, et sai ise otsustada ja mõelda, kuidas ülesandeid lahendada. Ja kui tuli kiitus, siis säras nagu ladvaõun. 

Ema Kreekast  

 

Olen väga rahul eesti keele e-õppega. ... näitas vahel minule ülesandeid ja küsis nõu ka ülesandeid tehes. Minu arust olid ülesanded just õige raskusega ja huvitavad õpilastele.

Ema Soomest

 

See on imeline, millise arengu lapsed selle kursuseaastaga läbi tegid. --- Mulle jäi tunne, et nende jaoks oli see kursus üks väga hea arvutimäng. Tõeliste saavutustega, põnevate testidega, info otsimise võimalustega. 

Ema Ungarist

 


 

Näiteid:

Helifail1

 

Järjejutt

 

Sõnapilv

 

Mõistekaart1

 

LearningApps

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.