| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kolmas tund

Page history last edited by Helja Kirber 7 years, 9 months ago

Kersti Kaljulaid - http://www.postimees.ee/v2/3856591/otsepilt-ja-blogi-kersti-kaljulaid-valiti-eesti-presidendiks 

KUIDAS perekonnanime käänata? - http://arvamus.postimees.ee/3856121/segadusttekitavad-perenimed-kaljulaidi-tuleb-kaanata-nagu-kaljulaid-eelistab 

http://keeleabi.eki.ee/artiklid/perenimed.html 

http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php 

Peeter Päll rääkis pühapäeva hommikul Meelis Süllaga perekonnanimede käänamisest. Paar tsitaati: "Kui nimi on liitsõnaline, siis selle teist osa käänatakse aga enamasti loomulikult käändsõna eeskujul, näiteks Kaljuorg : Kaljuoru, Kaljurand : Kaljuranna, Kaljulaid : Kaljulaiu. Mis puutub nimeosisesse „laid“, siis see on eesti nimedes väga tavaline, näiteks mitukümmend inimest kannab nime nagu Aaslaid, Jõelaid, Heinlaid, Järvelaid, Karilaid, Kaselaid, Viirlaid, Voolaid, Sinilaid, Roolaid, Rohulaid...". "Nimekandja soovi on põhimõtteliselt võimalik arvestada, kui see mahub eesti keele käändsüsteemi, ja laid : laidi saab käänata, just nagu seib : seibi või reid : reidi. Iseasi, kas on õige soovitada, et presidendi nime käänake ühtemoodi, aga teiste, tavaliste inimeste nimesid teistmoodi." "Ma ei saa ajakirjandusele soovitada seda käänamisviisi, mida nimekandja ei soovi, küll aga saan ma soovida, et nimekandja ei paneks pahaks, kui tema nime käänatakse vastava sõna eeskujul." Kuulata saab siit:http://vikerraadio.err.ee/…/intervjuud-920-peeter-pall-eest…

 

TEGEMA

Vali adverb

Ühenda sõna ja tähendus - I

Ühenda sõna ja tähendus II

Vali õige rektsioon

 

C1 rääkimine

Vestlus

- välismaal töötamise või õppimise plussid ja miinused

- tervislikud eluviisid

- kodutöö miinustest ja plussidest.

DISKUSSIOON

Tuleb antud teemal omavahel pikemalt arutleda. Testitavad peavad oma seisukohti esitama ja neid põhjendama, asjakohaseid näiteid tooma. 

DISKUSSIOON on suuline dialoog. Eeldatakse, et minnakse üsna kiiresti asja juurde, kõnevoorud on paraja pikkusega ja haakuvad omavahel. Dialoogi juurde kuulub oskus kõnevooru haarata, hoida ja loovutada. Dialoog on vestluspartnerite vahel ja see ei tohi muutuda ühe testitava monoloogiks. C1-tasemel keeleoskaja peab suutma jälgida vestluspartnerit ja aru saada, millal kõnevoor üle anda.

 

" Ta oli nagu kõnemasin, kes pani masina käima ja rääkis täiusliku eesti keeles 10 minutit ilma pausita. Mina püüdsin küsida midagi selle kohta, aga ta ei andnud mulle võimalust."

 

 

 

 

Tõnis Niinemets - http://menu.err.ee/v/uudised/tele/b11aed7e-4a18-46ad-9ec2-7b9c507c3994/tonis-niinemets-polvas-poolteist-tundi-keegi-ei-naernud 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.